překladatelka a tlumočnice


 

Konferenční i doprovodné tlumočení v celé EU

Nabízím profesionální a kvalifikované tlumočení v jazykové kombinaci český a německý jazyk.

Služby zahrnují všechny běžně používané typy tlumočení (s použitím tlumočnické techniky anebo bez ní). Konsekutivní i simultánní tlumočení či tzv. šušotáž (simultánní tlumočení šeptem do ucha klientovi), také doprovodné tlumočení či tlumočení po telefonu.

Udržuji vysoký standard poskytovaných služeb. Neziskovým organizacím a zprostředkovatelům zakázek ráda poskytnu zvýhodněnou sazbu. Jsem ochotna k dojezdu na jakoukoliv vzdálenost.

 

Druhy tlumočení

 

Konsekutivní tlumočení (následné): Řečník nejprve pronese svůj proslov nebo jeho část a poté dostane slovo tlumočník. Konsekutivní tlumočení může probíhat bez notace (úsek do tří minut) anebo s notací (delší úseky až do deseti minut). Používá se např. při obchodních jednáních, zavádění nových procesů do výroby, školení zaměstnanců, veřejných vystoupeních, odborných seminářích atd.

 

Doprovodné tlumočení: Tlumočník plní funkci doprovodu v rámci např. pracovních návštěv či obchodních cest.

 

Simultánní tlumočení: Tlumočník tlumočí v tlumočnické kabině, účastníci poslouchají tlumočení pomocí sluchátek. Je také možné tlumočit simultánně bez tlumočnické techniky, kdy tlumočení probíhá formou tzv.  šušotáže. Používá se zejména na mezinárodních konferencích či seminářích. Simultánní tlumočení je možné provádět také formou šušotáže, kdy tlumočník šeptem tlumočí pro jednoho posluchače či malou skupinu (tlumočník hovoří zároveň s mluvčím). V případě konsekutivního tlumočení lze tlumočit bez přerušení až osmiminutové úseky.

 

 

Nejčastěji tlumočím při těchto příležitostech

 

 • obchodní jednání
 • vědecké konference
 • porady
 • tiskové konference
 • školení
 • audity
 • firemní prezentace
 • klientské návštěvy
 • přednášky
 • přejímky zařízení
 • státní návštěvy
 • veletrhy
 • jednání na úřadech, jednání o prodeji nemovitostí
 • zavádění procesů do výroby
 •  workshopy
 • pracovní jednání
 • veřejné projevy
 • tlumočení ve výrobě
 •  setkání se zahraničními obchodními partnery
 • semináře 
 • doprovod na stavbách
 • mezinárodní konference

Nabízím např. tyto kategorie tlumočení:

 

 • konferenční tlumočení - simultánní (kabina) - tlumočník hovoří současně s řečníkem, využití tlumočnické techniky

 

 • konferenční tlumočení - šušotáž - simultánní tlumočení šeptem v bezprostřední blízkosti

 

 • komunitní tlumočení - při jednání s úřady, u soudu, u lékaře

 

 • konsekutivní  a doprovodné tlumočení (běžné) - bez tlumočnického zápisu (nejčastější druh tlumočení)

 

 • konferenční tlumočení (vysoká konsekutiva, s tlumočnickým zápisem) - řečník hovoří delší dobu (5-8 minut), tlumočník si zapisuje poznámky ve formě tlumočnické notace a tlumočí ve chvíli, kdy se řečník odmlčí

 

 • tlumočení po telefonu (z domova) - komunikace probíhá prostřednictvím telefonu

 

 • tlumočení pro média

 

 

Na každou akci se dopředu pečlivě připravuji a vše, co uslyším, je zcela důvěrné. Máte-li jakýkoliv dotaz např. k jednotlivým druhům tlumočení, kontaktujte mě, ráda Vám poradím a pro Vaši akci vybereme ten nejlepší a nejvýhodnější způsob tlumočení.

 

 

Orientační ceník tlumočnických služeb

 

konsekutivní a doprovodné tlumočení: 400 Kč/hodina

simultánní tlumočení: 1000 Kč /hodina

cestovní náklady: dle místa konání

příprava: zahrnuto v ceně

 

Cestovní náklady závisí na vzdálenosti od bydliště. Pro tyto účely aplikuji vždy bydliště (Bayreuth nebo Vrchlabí), které je v daném případě blíže. 

bydliště v ČR: Vrchlabí; bydliště v Německu: Bayreuth, Spolková země Bavorsko 

Konkrétní kalkulaci si můžete vyžádat na e-mailu tichaeva@centrum.cz

Vážím si Vašeho času, proto odpovídám takřka hned, pokud tedy zrovna netlumočím :-)

 

Jak objednat tlumočení?

 

Napište mi prosím na e-mail tichaeva@centrum.cz a jistě se domluvíme.

 

Velmi se těším na budoucí spolupráci!