Konferenční i doprovodné tlumočení v celé EU

Nabízím profesionální a kvalifikované tlumočení v jazykové kombinaci český a německý jazyk.

Služby zahrnují všechny běžně používané typy tlumočení (s použitím tlumočnické techniky anebo bez ní). Konsekutivní i simultánní tlumočení či tzv. šušotáž (simultánní tlumočení šeptem do ucha klientovi), také doprovodné tlumočení či tlumočení po telefonu.

Udržuji vysoký standard poskytovaných služeb. Neziskovým organizacím a zprostředkovatelům zakázek ráda poskytnu zvýhodněnou sazbu. Jsem ochotna k dojezdu na jakoukoliv vzdálenost.


Druhy tlumočení


Konsekutivní tlumočení (následné): Řečník nejprve pronese svůj proslov nebo jeho část a poté dostane slovo tlumočník. Konsekutivní tlumočení může probíhat bez notace (úsek do tří minut) anebo s notací (delší úseky až do deseti minut). Používá se např. při obchodních jednáních, zavádění nových procesů do výroby, školení zaměstnanců, veřejných vystoupeních, odborných seminářích atd.


Doprovodné tlumočení: Tlumočník plní funkci doprovodu v rámci např. pracovních návštěv či obchodních cest.


Simultánní tlumočení: Tlumočník tlumočí v tlumočnické kabině, účastníci poslouchají tlumočení pomocí sluchátek. Je také možné tlumočit simultánně bez tlumočnické techniky, kdy tlumočení probíhá formou tzv.  šušotáže. Používá se zejména na mezinárodních konferencích či seminářích.Nejčastěji tlumočím při těchto příležitostech

 • obchodní jednání
 • vědecké konference
 • porady
 • tiskové konference
 • školení
 • audity
 • firemní prezentace
 • klientské návštěvy
 • přednášky
 • přejímky zařízení
 • státní návštěvy
 • veletrhy
 • jednání na úřadech, jednání o prodeji nemovitostí
 • zavádění procesů do výroby
 •  workshopy
 • pracovní jednání
 • veřejné projevy
 • tlumočení ve výrobě
 •  setkání se zahraničními obchodními partnery
 • semináře 
 • doprovod na stavbách
 • mezinárodní konference

Nabízím např. tyto kategorie tlumočení:

 • konferenční tlumočení - simultánní (kabina) - tlumočník hovoří současně s řečníkem, využití tlumočnické techniky


 • konferenční tlumočení - šušotáž - simultánní tlumočení šeptem v bezprostřední blízkosti


 • komunitní tlumočení - při jednání s úřady, u soudu, u lékaře


 • konsekutivní  a doprovodné tlumočení (běžné) - bez tlumočnického zápisu (nejčastější druh tlumočení)


 • konferenční tlumočení (vysoká konsekutiva, s tlumočnickým zápisem) - řečník hovoří delší dobu (5-8 minut), tlumočník si zapisuje poznámky ve formě tlumočnické notace a tlumočí ve chvíli, kdy se řečník odmlčí


 • tlumočení po telefonu (z domova) - komunikace probíhá prostřednictvím telefonuNa každou akci se dopředu pečlivě připravuji a vše, co uslyším, je zcela důvěrné. Máte-li jakýkoliv dotaz např. k jednotlivým druhům tlumočení, kontaktujte mě, ráda Vám poradím a pro Vaši akci vybereme ten nejvhodnější způsob tlumočení.Aktuální ceník tlumočnických služeb

konsekutivní a doprovodné tlumočení: 400 Kč/hodina

simultánní kabinové tlumočení: 900 Kč/hodina

šušotáž (simultánní tlumočení šeptem): 900 Kč/hodina

tlumočení po telefonu: 900 Kč/hodina

komunitní tlumočení: 200 Kč/hodina


Tento honorář zahrnuje celkovou organizační přípravu na akci, terminologickou rešerši a zapracování se do tématu. Jsem ochotna k dojezdu na jakoukoliv vzdálenost. Běžně jezdím tlumočit např. do Prahy, Chebu, Kutné Hory, Náchoda, Pardubic, Hradce Králové, Trutnova, Brna, Olomouce a také do zahraničí - především do Německa a Rakouska. Cestovní náklady jsou stanoveny dohodou.


Jak objednat tlumočení?

Napište mi prosím na e-mail tichaeva@centrum.cz a jistě se domluvíme.


Velmi se těším na budoucí spolupráci!