překladatelka a tlumočnice


Odborné překlady z češtiny do němčiny a z němčiny do češtiny

 

Nabízím profesionální a kvalifikované překlady v jazykové kombinaci český a německý jazyk. Jsem rodilá mluvčí německého a českého jazyka, odborným překladům se věnuji osmým rokem. K mým specializačním oborům patří právo, ekonomie, technika, doprava, medicína a turismus. 

 

Jazykové vzdělání a překladatelskou kompetenci rozvíjím od svého dětství. Pocházím z česko-německého pohraničí a vyrůstala jsem obklopena nejen českým, ale také německým jazykovým a kulturním prostředím. Základní kvalifikaci získanou maturitou na osmiletém gymnáziu a následným univerzitním studiem translatologie, bohemistiky a germanistiky dále prohlubuji účastí na dalších kurzech, seminářích a odborných konferencích v různých zemích EU.

 

Jako překladatelka pracuji na živnostenský list. Termínem zpracování se vždy snažím maximálně vyjít vstříc klientovi, neúčtuji příplatky za práci o víkendech anebo během státního svátku. Překládám např. smlouvy, atesty, zplnomocnění, osobní, technické a ekonomické dokumenty, manuály, příručky, návody, obchodní a soukromou korespondenci, texty z oboru kybernetiky, ekonomie, politiky, techniky, vinařství, zahradnictví, umění a kultury, logistiky,  realit a přírodních věd. Jakožto rodilá mluvčí českého i německého jazyka se dokážu rychle zapracovat do jakéhokoliv oboru.

 

Pracuji pro klienty z celého světa a především pro ty, kteří očekávají vstřícný přístup, kvalitní překlad, spolehlivé dodržování termínů a  zachování etiky překladatelské činnosti.  

 

Existuje mnoho textů, které nevyžadují jen terminologicky správný překlad, ale zároveň kvalitní stylistickou výstavbu. Zajištění této stránky překladu je pro mě samozřejmostí. Průběh celé zakázky lze realizovat jednoduše e-mailem, a tak obstarávám překlady do češtiny či němčiny pro zákazníky z celého světa.

 

 

Aktuální ceník odborných překladů

 

 

 

Kvalita služeb, pečlivost a spolehlivost jsou mými nejdůležitějšími zásadami. Překládání a tlumočení věnuji všechny své pracovní síly. Nejsem vázána jinými pracovními závazky. Zákazníkům garantuji mlčenlivost a důvěrnost.

 

 

 

čeština-němčina: 260 Kč normostrana textu překladu

němčina-čeština: 230 Kč normostrana

slovenština- němčina: 260 Kč normostrana

slovenština-čeština: 100 Kč normostrana

 

Cena zahrnuje překlad a korekturu překladu jedním překladatelem. Nejsem plátcem DPH, cena je tedy konečná. Jsem Vám k dispozici každý den od 9 do 18 hodin, neúčtuji příplatky za práci o víkendu nebo během státního svátku.

 

Jak objednat překlad?

 

Stačí, když mě kontaktujete na e-mailu tichaeva@centrum.cz a zašlete mi text určený k překladu. Obratem obdržíte nezávaznou cenovou nabídku a nejbližší možný termín vyhotovení.