překladatelka a tlumočnice


Korektury bakalářské nebo diplomové práce, knih a dalších textů


Perete se s pravopisem či se stylistikou? Musíte psát bakalářskou či diplomovou práci v cizím jazyce?

Je pro Vás čeština nebo němčina cizí jazyk? Chcete mít jistotu, že Vaše bakalářská práce nebude obsahovat pravopisné chyby?

Jako profesionální jazyková redaktorka Vám nabízím, že provedu gramatickou a stylistickou korekturu Vaší absolventské práce.

Korektura zahrnuje opravu gramatických chyb, úpravu slovosledu a slovní zásoby, nevhodných vyjadřovacích prostředků a překlepů.


Korektury pro firmy a nakladatelství

Nabízené služby:


jednoduchá jazyková korektura textu

stylistická korektura textu

korektura tištěného textu

redakční služby pro nakladatelství: posudek textu, redakční úpravy textu (kontrola obsahové soudržnosti textu, návrhy kompozičních změn, grafických úprav, úprav formátování), jazykové, stylistické, typografické korektury.

korektury přeložených textů

jazyková úprava překladů, korektury po nerodilých mluvčích českého či německého jazyka

 

Jazykům a korekturám českých a německých textů se dlouhá léta věnuji profesionálně −  ve své překladatelské praxi zajišťuji korektury přeložených  textů pro zákazníky z celého světa. Dříve jsem pracovala také jako editorka a redaktorka. Díky všem těmto skutečnostem mám cenné zkušenosti s vytvářením vlastních textů nejrůznějších stylů i s opravováním textů cizích, ať již přeložených anebo původních.

Mnou zpracované texty jsou jazykově a stylisticky správné a v komunikační situaci adekvátní.


Nejčastěji opravuji tyto typy textů:


reklamní a propagační texty
články a publikace, knihy

přeložené texty dle principu čtyř očí
texty webových prezentací
letáky, manuály,
časopisy, brožury
diplomové a bakalářské práce
a další materiály.


Korektura obsahuje jak opravu gramatiky (interpunkce, pravopis), kontrolu překlepů, tak úpravu stylu a lexikálních prostředků s ohledem na funkci textu, a zahrnuje také kontrolu logické výstavby textu, členění na odstavce, grafického zpracování. 


Ceník korektur:

korektura českého textu: 100 Kč za normostranu

korektura německého textu: 110 Kč za normostranu