Eva Tichá

konferenční tlumočnice a odborná překladatelka německého jazyka


Hledáte překladatele nebo tlumočníka?

Konsekutivně či simultánní tlumočím na Vašich konferencích, zasedáních a jiných akcích. Jsem důvěryhodná, kompetentní a spolehlivá. Díky mnohaleté praxi, odbornému vzdělání a znalosti českého i německého jazyka na úrovni rodilého mluvčí (dáno také dvojjazyčným rodinným prostředím a paralelním životem v česky a německy mluvících zemích) jsem získala mnoho cenných zkušeností a široký terminologický záběr.Mám za sebou vysokoškolské studium českého jazyka, překladatelství, konferenčního tlumočení a germanistiky a ve své práci, při níž překládám nebo tlumočím z němčiny do češtiny nebo z češtiny do němčiny spojuji všechny obory dohromady. Navíc jsem vyrostla dvojjazyčně, a mám proto dva mateřské jazyky - češtinu a němčinu. Pracuji pro firmy, státní instituce i soukromé osoby. Zejména pro takové, které hledají solidního, spolehlivého a profesionálního překladatele s vysokou úrovní jazykové a překladatelské kompetence. Mé překlady a tlumočení usnadňují komunikaci v německojazyčném a českojazyčném prostředí.


Na volné noze tlumočím a překládám od roku 2011. Předtím jsem se intenzivně věnovala studiu.


Simultánní tlumočení je možné provádět také formou šušotáže, kdy tlumočník šeptem tlumočí pro jednoho posluchače či malou skupinu (tlumočník hovoří zároveň s mluvčím). V případě konsekutivního tlumočení lze tlumočit bez přerušení až osmiminutové úseky.


Standardy překladatelských, tlumočnických a korektorských prací

 • flexibilita, překládání a tlumočení je mým jediným zaměstnáním, a proto nejsem vázána žádnými jinými pracovními závazky
 • díky tomu neúčtuji příplatky za práci o víkendu nebo během státního svátku a jsem ochotna k dojezdu na jakoukoliv vzdálenost
 • nabízím příznivé a férové ceny a expresní překlady nikdy neznamenají navýšení ceny
 • nikdy však nenabídnu takový expresní překlad, u něhož by rychlost ohrozila kvalitu
 • jsem bilingvní mluvčí českého a německého jazyka a tomu odpovídá kvalita překladu/tlumočení
 • potrpím si na terminologickou přesnost a konzistenci
 • vždy dodržuji stanovené termíny: na tlumočení dorazím vždy včas, s dostatečnou časovou rezervou a svědomitě se připravím, překlad odešlu většinou o něco dříve, a to vždy před vypršením dohodnutého termínu
 • úzce se  specializuji na češtinu a němčinu (jazyková praxe 26 let)
 • mým standardem je kvalitní překlad a tlumočení zohledňující funkci textu
 • důležitá je pro mě důvěrnost - všechny překlady vyhotovuji osobně, bez pomoci třetích osob; jak v překladu, tak v tlumočení považuji všechny sdělené skutečnosti za důvěrné
 • mám dloholetou praxi získanou prací překladatele a tlumočníka na denní bázi
 • nabízím individuální přístup, snažím se vyjít vstříc požadavkům zákazníka
 • nejsem plátce DPH, cena je proto konečná, ale jako identifikovaná osoba mám možnost fakturace do zahraničí

Přehled vykonávaných prací

Odborné a umělecké překlady včetně vysoce specializovaných právních a medicínských textů (od 230 Kč za normostranu)

- z češtiny do němčiny

- z němčiny do češtiny
- ze slovenštiny do němčiny
- ze slovenštiny do češtiny


Korektury původních textů a překladů (princip čtyř očí) (od 100 Kč za normostranu)

-německé texty

- české texty


Konsekutivní, simultánní, doprovodné tlumočení (od 400 Kč za hodinu, zahrnuje přípravu)
- z češtiny do němčiny  

- z němčiny do češtiny
- ze slovenštiny do němčiny
- ze slovenštiny do češtinyJak objednat překlad, korekturu nebo tlumočení?

Potřebujete-li odborný překlad, tlumočení nebo korekturu, kontaktujte mě prostřednictvím e-mailu. První poptávka a vyžádání kalkulace je vždy zcela nezávazné. Zastihnete mě na e-mailu tichaeva@centrum.cz. Na zprávu odpovím většinou do jedné hodiny, s delšími časovými rozestupy odpovídám i o víkendu nebo během státního svátku. Můžete mi také napsat krátkou textovou zprávu na telefonní číslo +420737471989.


Pokud bych neměla volnou kapacitu, zdarma doporučím kvalifikovaného kolegu.
Kontaktní údaje

Eva Tichá

odborný překladatel a konferenční tlumočník

místo podnikání: Nerudova 1491, Vrchlabí 54301

IČO: 04381882

fyzická osoba zapsána v živnostenském rejstříku

evidenční číslo ŽL: OŽÚ/2261/2015/Ha/4

evidující úřad: Městský úřad Vrchlabí

E-mail: tichaeva@centrum.cz  (nonstop)

telefon: +420737471989